Hanganyagok
Diakónia
Kiadványok
Állandó alkalmaink
Hívogató
"Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet, az eljövendő másvilágban pedig örök életet."
/ Márk 10,29-30/

Szeretettel köszöntjük az Erdőkertesi Református Gyülekezet honlapján!
Most, hogy már felszentelt templom is van a fejünk felett, az interneten is van honunk, honlap formájában, melyen keresztül folyamatosan szeretnénk hívogatni és informálni a hozzánk betérőket.

Bár tudjuk, hogy otthon lenni nem feltétlenül egy meghatározott helyet jelent. Otthon lenni az otthontalanságban, több, mint helyrajzi kérdés. Ott vagyunk hon, ahol a szívünk megnyugszik, ahol megértenek, terelgetnek, pásztorolnak, szeretnek és mi is szerethetünk. Otthon lenni az jelenti, hogy közösségben vagyunk egymással. Közös a bánat, közös az öröm, közös a gond, közös a megoldás, de elsősorban Jézus tanítása közös bennünk, vagy ahogy szokták mondani; „Jézus a közös nevező”


Érdekességként az otthon, az ökumené, de az ökológia szavunk is egy tőről ered, a görög oikosz szóból származik, mely lakóházat, háztartást és lakókörnyezetet jelent, ezen kívül családot, a férfi és nő társulását családalapítás céljából. A klasszikus oikosz jelentése még az utódnemzésen, családon kívül, a praktikus erőviszonyokon alapuló közösség is, ahol az erős megvédte a gyengét, a vezető és az alárendelt társulása.

Láthatjuk tehát, az otthon többet jelent, mint puszta hely, bár a puszta is az otthon szimbóluma bibliai értelemben, hiszen itt jelenti ki magát Isten Mózesnek, égő csipkebokor formájában.
Szeretnénk, ha Isten szava nem lenne csupán meg nem hallott „pusztába kiáltott szó”, hanem az otthont jelentené a közösség vállalása, az együttműködés keresése a gyülekezeten belül.
Ezért hívogatunk mindenkit, hogy tapasztalja meg, élje és vallja meg, mit jelent az Úr Jézus közösségéhez tartozni. Hálás szívvel, örömmel tudatjuk, hogy a mi gyülekezetünkben Erdőkertesen több lehetőség van a közösség megéléséhez, melyek a következők:


Minden héten

Szerdánként 9.30 - Baba mama kör
Csütörtökönként 17.30 - Gyülekezeti bibliaóra
Péntekenként 16.00 - Konfirmációi előkészítő gyermekeknek
Péntekenként 18.00 - Énekkar
Szombatonként 17.00 - Ifi foglalkozás
Vasárnaponként 10.30 - Imaközösség
Vasárnaponként 11.00 - Istentisztelet


Ezen kívül Szuhai Zsófia (28)790-843, péntek délutánonként gyerekeknek hittan foglalkozást tart.
Azok a férfiak, akik pedig sportolni szeretnének, focira jelentkezhetnek Szaszák Leventénél: szaszaklevente@gmail.com. Foci keddenként 19.30 órakor van.
Szaszák Levente és Kovács Zsuzsanna „Szőlőszemek” elnevezéssel gyermekfoglalkozásokat is tart kéthetente szombaton délelőtt, ide várják az alsó tagozatosokat!